השיר של היום, נבחר בעיקר בגלל השם שלו (בכל אופן, זה שיר טוב) "ואף על פי כן – נוע תנוע" – אלו היו מילותיו של גלילאו גליליי כשהובל למשפט בפני האינקוויזיה. גליליי טען כי הגופים השמימיים נמצאים בתנועה, וכך כפר באמונותיה של הכנסייה הקתולית. לו יכול היה גליליי להוביל את המתנגדים לתיאוריה שלו למונט-סן-מישל, ולהסביר להם על תופעת הגאות והשפל, אולי היה ניצל ממאסר עד יום מותו. ההסבר לתופעה כבר ברור היום, אך הוא מורכב ומסובך. באופן כללי, מדובר בהשפעת כוחות המשיכה של הירח על כדור...