טיולים בעקבות אומנים

טיולים בעקבות אמנים

טיול בעקבות ואן גוך

טיול בעקבות קרבג'יו

טיול בעקבות בוטיצ'לי

טיול בעקבות ציירי ספרד

גרמניה של אלברכט דירר – טיול של יומיים בעקבות צייר הרנסאנס והמתמטיקאי הגרמני אלברכט דירר – הטיול הזה יקח אתכם ברחובות נירנברג ומינכן המוכרים ויאיר לכם אותם באור שונה ומיוחד משהכרתם עד כה.